Stacks Image 301084

Höja kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Ängelholm.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Höja kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2016. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: 470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6

Gps: 56.2275, 12.9282

Producerad för

Stacks Image 300825