Stacks Image 244888

Tåstarps kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Tåstarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Hjärnarps-Tåstarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.2779, 12.9501

Producerad för

Stacks Image 244575