Stacks Image 321319

Åsljungs småkyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Åsljunga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Örkelljunga pastorat.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 56.3094, 13.3621

Producerad för

Stacks Image 65528