Stacks Image 289532

Matteröds kyrkaKällor:
Webb: Tyringe pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "470 Nya Kyrkor - Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria". Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1131, 13.6266

Producerad för

Stacks Image 289312