Stacks Image 261912

Ignaberga nya kyrka

Ignaberga nya kyrka som uppfördes på 1880-talet i nygotisk stil av röd tegel, ritades av den då bara 28-årige arkitekten vid Överintendentsämbetet i Stockholm Carl Oskar Möller som ursprungligen hade tänkt sig kyrkan byggt i gult tegel. Han kom senare att tillsammans med Helgo Zettervall utföra restaureringsarbeten av bland annat Uppsala domkyrka och Kalmar slott. Möller skulle med tiden avancera till chef för Överintendentsämbetet, och när myndigheten 1918 bytte namn till Byggnadsstyrelsen blev han dess förste generaldirektör.

Vid slutbesiktningen av det nya kyrkobygget den 3 november 1887 befanns den färdiga byggnaden i flera avseenden avvika från byggnadsritningarna; förutom ändringar av teglets kulör var virket av gran i stället för småländsk fur.

I tornets hänger två bronsklockor. Den södra, större klockan är från 1905, gjuten av KG Bergholtz & Co i Stockholm. Den mindre klockan på norra sidan är från 1772.

I huvudgången inne i kyrkan är en del av uppvärmningskulvertarna synlig genom galler i golvet.

Altarskranket skars i rödbok och viktiga inredningsdetaljer förgylldes.

Bänkinredningen med öppen placering av parksoffor med gjutjärnsgavlar är också ursprunglig.

Altartavlan är en oljemålning på duk, målad 1888 av professor Mårten Eskil Winge och motivet föreställer Herrens uppenbarelse på påskmorgonen för Maria Magdalena.

Texten över triumfbågen: ”Lofeven Gud i has helgedom” målades 1937 av målarmästare Nils Persson från Vinslöv.

På läktaren står den ursprungliga orgeln signerad Rasmus Nilsson, Malmö och med en orgelfasad ritad 1887 av arkitekt Ferdinand Boberg. Instrumentet uppfördes med 12 stämmor och två manualer. Orgeln är liksom kyrkan inte längre i bruk.