Stacks Image 278713

Norra Skrävlinge kyrka


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Norra Skrävlinge kyrkogård”. regionmuseet Kristianstad. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson.
Pdf: ”Norra Skrävlinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.
Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8697, 13.1175

Producerad för

Stacks Image 278460