Stacks Image 289544

Maria Magdalena kyrka Lund

Maria Magdalena kyrka som också kallas ”Kyrkan på Öster” invigdes den 22 november 1992 av dåvarande biskop KG Hammar och är ritad av arkitekterna Olof Meiby och Eva Andersson från Lund.
Maria Magdalena var en av kvinnorna i lärjungaskaran kring Jesus och den första som fick möta den uppståndne Kristus på påskdagsmorgonen, före Petrus och alla andra apostlar.
Ett av skälen till hur kyrkan fick sitt namn var att Maria Magdalena var den som först såg Jesus stiga upp ur graven. Som Lunds östligast belägna kyrka är Maria Magdalena den av stadens kyrkor som först ser dagens ljus, varför namnet ansågs passande.

Redan nästan tio år tidigare när församlingsgården i Östra Torns by inköptes och togs i bruk stod det klart att lokalerna på sikt inte skulle täcka behovet av en kyrka och församlingslokaler på Öster. I slutet av 1980-talet tog församlingen därför fram ett underlag för planering och utbyggnad av församlingshemmet. Det visade sig dock vara enklare att bygga en kyrka i det område som stadsplanerades öster om den då befintliga bebyggelsen. På så sätt fick också kyrkan en mer central placering i den blivande församlingen.

Fyra kontor bjöds in för att lämna förslag till den nya anläggningen, och man fastnade man slutligen för det förslag som lämnats in av Olof Meiby på Meiby ark och design. Det första spadtaget för kyrkans grund togs eftermiddagen den 28 augusti 1991, och sent på nyårsnatten samma år gick ett fackeltåg från den gamla församlingsgården till byggarbetsplatsen. Deltagarna samlades på den nygjutna betongplattan i den del som skulle komma att bli koret, för att vid tolvslaget inviga den nya församlingen – Östra torns församling.

Några år efter det att kyrkan invigdes hade man problem med för starkt solljus från söder. För att få bukt med problemet sattes plankor in som avskärmning i höjd med spröjsen, och i mitten av 1990-talet installerades även elstyrda rullgardiner vilka målades in i samma röda kulör som stolparna.

Altare och dopfunt är tillverkade i boklamell och granit, där det växta materialet bär upp en gedigen stenskiva. Dopfuntens åtta sidor symboliserar att åtta personer i Arken räddades ur floden, dopets förebild.

Altaruppsatsen består av en triptyk tillverkad 1994 av Lars Gerdmar från Lund, och som är indelat i fem separata motiv: korsfästelsen, uppståndelsen, intåget i Jerusalem, nedtagandet från korset och de myrrabärande kvinnorna vid graven.

Ljusbäraren är skapad av konstsmeden Bertil Bengtsson från Hörby, som också skapat kyrktuppen. Och nattvardskärl liksom dopskål är framtagna av glaskonstnären Anders Wingård i Baskemölla.

Kyrkans orgel invigdes på pingstdagen 1996 och är byggd av Robert Gustafssons orgelbyggeri.

På kyrkans klocka, som är av brons, mäter 617 mm i diameter och väger 135 kg står inskriptionen ”Ring till Herrens Ära”.