Stacks Image 255040

Bunkeflo strandkyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)
med Svensk undertext


Källor:
Webb: Limhamns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bunkeflo strandkyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 55.5542, 12.9189

Producerad för

Stacks Image 255002