Stacks Image 242817

Västra Skrävlinge kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson, Svenska kyrkan Malmö Oskar Salzar, HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka”. Okänd utgivare.
Pdf: ”Västra Skrävlinge kyrka - antikvarisk rapport”. Malmö stad 2013. Lina Bjermqvist.
Pdf: "Västra Skrävlinge kyrka - kulturhistorisk rapport och karaktäristik". Kristina Simonsson 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.5783, 13.0542

Producerad för

Stacks Image 242693