Stacks Image 300223

Heliga Trefaldighetskyrkan Malmö


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)

Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Malmö”. Malmö kyrkliga samfällighet 1988.
Pdf: ”Heliga Trefaldighetskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5783, 13.0056

Producerad för

Stacks Image 300045