Stacks Image 300223

Heliga Trefaldighetskyrkan Malmö


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Malmö”. Malmö kyrkliga samfällighet 1988.
Pdf: ”Heliga Trefaldighetskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.5783, 13.0056

Producerad för

Stacks Image 300045