Stacks Image 266951

Sankt Andreas kyrka Malmö


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Karl Johan Kember & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.


Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Bok: ”Kyrkor i Malmö”. Malmö kyrkliga samfällighet 1988.
Pdf: ”Sankt Andreas kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017.

Gps: 55.5992, 12.9714

Producerad för

Stacks Image 266435