Stacks Image 266951

Sankt Andreas kyrka, MalmöKällor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Bok: ”Kyrkor i Malmö”. Malmö kyrkliga samfällighet 1988.

Gps: 55.5992, 12.9714

Producerad för

Stacks Image 266435