Stacks Image 271826

Södra Sallerups kyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Karl Johan Kember & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.


Källor:
Webb: Hörby församling. (Bearbetad utifrån text skriven av Helge Andersson, publiceras på Husie & Södra Sallerups församlings hemsida.)
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Södra Sallerups kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017.

Gps: 55.5854, 13.1192

Producerad för

Stacks Image 65528