Stacks Image 236785

Östraby kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.


Källor:
Pdf: ”Östraby kyrka - invändiga restaureringsarbeten 2010”. Petter Jansson. Regionmuseet Kristianstad.
Webb: Hörby församling.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.7597, 13.6833

Producerad för

Stacks Image 235803