Stacks Image 247429

Oderljunga kyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Oderljunga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Perstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Oderljunga kyrka 150 år”. Oderljunga sockengille & Perstorps församling 2004.

Gps: 56.1960, 13.3452

Producerad för

Stacks Image 247308