Stacks Image 239778

Vedby kyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Vedby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1423, 13.1888

Producerad för

Stacks Image 65528