Stacks Image 260017

Färingtofta kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lund stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Färingtofta kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0459, 13.3765

Producerad för

Stacks Image 259554