Stacks Image 285362

Gråmanstorps kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Gråmanstorps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1498, 13.1001

Producerad för

Stacks Image 284670