Stacks Image 293396

Källna kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Källna kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2016. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1966, 13.0297

Producerad för

Stacks Image 293263