Stacks Image 242834

Västra Sönnarslövs kyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Västra Sönnarslövs kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1156,13.1033

Producerad för

Stacks Image 242711