Stacks Image 256319

Den Gode Herdens kyrka Helsingborg


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: ”Återblickar när herde jubilerar”. Helsingborgs Dagblad. 2004-10-30. Åsa Jarring.
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”Den Gode Herdens kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.0628, 12.7267


Producerad för

Stacks Image 256015