Stacks Image 253742

Brandstads kyrka

Dopfunten som anses vara skapad av Mårten Stenmästare är från 1100 eller tidigt 1200-tal, då Branstads kyrka byggdes i romansk stil. Även målningarna i koret är utförd i en stil som daterar sig till tidig medeltid.
Kalkmålningarna till vänster om altaret föreställer ett bröllopsfölje till häst.
De vackra takmålningarna på himmelsblå botten skapades på 1920-talet av konstnären Axel Kulle, och som medhjälpare hade han den unge konstnären Sven Erixson, mer känd som X-et.

I mitten av 1830-talet genomgick kyrkan en grundlig ombyggnad, och då tillkom bland annat kyrktornet med tornspira samtidigt som de ursprungliga ingångarna murades igen och ersattes med en ny port.
De medeltida valven i långhuset ersattes med tunnvalv av trä.

Altaruppsatsen liksom predikstolen är snidade i barockstil i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet.

De fyrkantiga präglade tegelstenarna i golvet är av okänd ålder, och har även mönster på undersidan.