Stacks Image 244789

Tryde kyrka

Tryde nuvarande kyrka är ritad av arkitekten vid Överintendentsämbetet Edvard von Rothstein som bland annat var lärare i husbyggnadslära vid Konstakademien, och senare blev professor i arkitektur.
Kyrkan som byggdes i slutet av 1860-talet bekostades av dåvarande Patronus på Kåseholm, Johan Peter Hintze och i samband med bygget revs den gamla medeltida föregångaren på platsen.
Man vet att den förra kyrkan stod färdig år 1160. Årtalet har påträffats på en pergamentslapp som fanns i altaret.

På norra väggen finns ett kopia av det berömda så kallade Trudekrucifixet, tillverkad i lind av konstnär Thure Thörn i Malmö, och kom på plats på Alla Helgons dag 1991.
Originalet som finns på historiska museet i Stockholm är av okänd ålder, men fanns förmodligen i den gamla kyrkan när den invigdes år 1160. Kristusgestalten är sannolik inte är snidad av någon inhemsk bildhuggare, och har en kungakrona av förgylld kopparplåt med graverade evangelistsymboler. Den höga kvaliteten på krucifixet gör att man misstänker att det kommer från Westfalen eller Rhen-landet, men det kan lika gärna ha varit någon skicklig träsnidare som invandrat till det danska Skåne.
Just kungakronan hjälper till att datera Kristusfiguren, eftersom Kristus senare från 1200-talet och framåt istället avbildades med en törnekrona. Från att vara den segranden Kristus som besegrat ondskan blev Kristus en lidandets Kristus som tog på sig våra synder.

Tryde kyrka är troligen mest känd för den medeltida dopfunten som är huggen av en stenmästare som dels är känd under namnet Magister Majestatis Domini, vilket ska uttydas ”Mästaren till Herrens Majestät”.
Denne anonyme medeltida stenhuggare har varit verksam i en rad kyrkor på den Skånska landsbygden, och troligen också i Lunds domkyrka, men ett av hans mest kända verk är just dopfunten i Tryde kyrka, och han brukar därför också ibland kallas Trydemästaren.
Dopfunten som är huggen i sandsten på 1160-talet, visades upp vid världsutställningen i Paris 1867 där den vann en bronsmedalj på grund av sina skulpturala kvaliteter.
Det finns delade meningar om vad bildframställningarna på funten visar. Enligt en trolig teori handlar Trydefuntens bilder om Fridolin, som var en helgonförklarad munk.
Enligt traditionen utsändes han på 500-talet från Frankrike till Schweiz för att predika Kristi lära. Han grundade där också ett kloster.
I trakten bodde vid denna tid två bröder, Ursus och Landolf. Ursus hade bestämt att en del av hans egendom skulle tillfalla Fridolins kloster, men när Ursus dog vägrade emellertid den efterlevande brodern att lämna över donationen. Ärendet gick då till process. Men Fridolin hade svårt att uppbåda vittne för sin sak och domstolen lät förstå, att utan stödet av ett vittne skulle Fridolin gå miste om donationen.
Fridolin begav sig då enligt legenden till Ursus grav, uppväckte honom från döden och förde honom till rättssalen. Där vittnade den återuppståndne om sitt testamente. Inför detta otvetydiga bevis fick Landolf ge sig. Han testamenterade dessutom också sin egen del av brorsarvet till Fridolins kloster.
Och det är alltså denna legend som eventuellt återges på dopfuntens kuppa.

Dopfatet av mässing stammar från 1500-talet.

På golvet vid dopfunts ligger två stenar. Dessa användes under medeltiden för att värma dopvattnet.

Kyrkans altaruppsats liksom predikstol är från 1600-talet och fanns tidigare i den gamla kyrkan. Men altaruppsatsen har under en tid ingått som delar i ett förvarningsskåp.

Till höger framme i koret finns en kopia av Bertel Thorvaldsens berömda Kristusstaty, vars original finns i Vår Fru kirke, som är Köpenhamns stifts domkyrka.

I kyrkorummet hänger ett konstverk kallat Kosmisk Resa. Verket som är gjort av lindträ och furu från ett gammalt kyrkofönster, kom på plats 2013, och är skapad av skulptören Bertil Arkrans med ateljé i Sälshög bara några kilometer bort.

På norra sidan längst bak i kyrkan finns en tavla skapad av konstnären Gugge Björk, som är bosatt och verksam i Ringarehuset i Rörum, och som tidigare gjort en glasmålning till kapellet i Knäbäckshusen.
Målningen består av tre fält: Adam och Eva i paradiset, Jesu födelse samt Livets gång, i form av lek, konfirmation, kärlek, bröllop, barndop och åldrande. Gugge Björk lät sin egen stora familj stå modell.

Huvudorgeln med 18 stämmor är byggd 1877 av Hammarberg i Göteborg.