Stacks Image 272648

Smedtorps kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.


Källor:
Webb: Smedstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Smedstorps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson 2017

Gps: 55.5611, 14.1097

Producerad för

Stacks Image 272644