Stacks Image 244669

Tomelilla kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Tomelillabygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Tomelilla kyrka - underhållsplan”. Ponnert Arkitekter AB 2005. (Genom Katarina Lundberg, Tomellillabygdens församling.)
Pdf: ”Tomelilla kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Muntlig information från konstnär Bertil Arkrans.

Gps: 55.54133, 13.95461

Producerad för

Stacks Image 244323