Stacks Image 236554

Östra Ingelstads kyrkaKällor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Riddaren Iselgrim på Waller”. Nr 3261. Kyrkoherde A Helgesson, Stehag. Lunds Universitets Folkminnesarkiv.
Pdf: ”Maktens beläten - Stiftelsen Skånsk Framtid”.
Pdf: ”Ortsrapport Östra Ingelstad”. Tomelilla kommun 2002. Bengt Alm.

Gps: 55.5277, 14.0965

Producerad för

Stacks Image 236073