Stacks Image 236554

Östra Ingelstads kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Riddaren Iselgrim på Waller”. Nr 3261. Kyrkoherde A Helgesson, Stehag. Lunds Universitets Folkminnesarkiv.
Pdf: ”Maktens beläten - Stiftelsen Skånsk Framtid”.
Pdf: ”Ortsrapport Östra Ingelstad”. Tomelilla kommun 2002. Bengt Alm.
Pdf: ”Östra Ingelstads kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5277, 14.0965

Producerad för

Stacks Image 236073