Stacks Image 257279

Eslövs kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Henrik Nilsson. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Eslövs kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. ” Lunds stift 2016 Henrik Nilsson.
Webb: Eslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skånes kyrkor - en kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.8353, 13.2986

Producerad för

Stacks Image 256891