Stacks Image 278686

Norra Rörums kyrka


(se en film om kyrkoruinen)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.


Källor:
Pdf: ”Norra Rörums kyrka – nyläggning av spåntak” Antikvarisk kontrollrapport 2008. Regionmuseet Kristianstad. Heikki Ranta.
Webb: Svenska kyrkan Höör.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0203, 13.5107

Producerad för

Stacks Image 278496