Stacks Image 301069

Högseröds kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.


Källor:
Pdf: ”1100- talsmålningar fynd i Högseröds kyrka”. Kerstin Berlman.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Muntlig information från församlingen.

Gps: 55.7941, 13.5618

Producerad för

Stacks Image 300807