Stacks Image 271481

Sankt Stefanos kapell, Hjärnarp


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kapellets historia)


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg & Lunds stift jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Hjärnarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Folder: ”Sankt Stefanos kapell”. Hjärnarps-Tåstarps församling.
Webb: ”Nytt kapell tack vare donation”. Helsingborgs Dagblad 23 oktober 2007. Hans Jonsson.

Gps: 56.32124, 12.91033

Producerad för

Stacks Image 271468