Stacks Image 278170

Reslövs kyrkaKällor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Tornspira blev kyrkogårdssmycke”. NorraSkane.se. Helena Svensson. 21 september 2010.
Pdf: ”Reslövs kyrka -renovering av tornspiran”. Petter Jansson och Kerstin Börjesson. Regionmuseet Kristianstad 2010.
Pdf: ”Reslövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016 Henrik Nilsson.

Gps: 55.8587, 13.1782

Producerad för

Stacks Image 278064