Stacks Image 236445

Örtofta kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.


Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Pdf: ”Örtofta kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016 Max Laserna.
Pdf: ”Örtofta slott vid Bråån - Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt 2010”. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad.

Gps: 55.7860, 13.2448

Producerad för

Stacks Image 236217