Stacks Image 300667

Hyllinge småkyrka

Hyllinge småkyrka invigdes 1 november 1981, och ersatte då ett bårkapell som användes som gudstjänstlokal.

I mitten av 1970-talet väcktes tanken på en ny egen kyrka. Det första ritningsförslaget som togs fram 1978 förkastades dock av Riksantikvarieämbetet, som i stället föreslog Wolfgang Huebner som arkitekt.
Han hade två förebilder till sina ritningar. Dels cistercienserklostrens utformning och utsmyckning och dels skeppet som den kristna kyrkan kan liknas vid, där man räddas från att drunkna i ondskans och meningslöshetens hav. Tanken på skeppet syns i en del detaljer, som till exempel lamporna och deras sladdar som ska påminna om tackel och tåg på ett segelfartyg. Lampetterna i smide är formade som ankare. 

Wolfgang Huebner har bland annat också ritat bänkarna och de hopfällbara stolarna som hänger på väggarna som plattor.

Med klostret som förebild är ingången i väster, kyrksalen i norr och församlingssalen i öster. I mitten ligger en inbyggd gård, ett atrium, med "pelargångar" runtom. Cistercienserorden utmärktes av enkelhet och stränghet. All onödig lyx uteslöts. Detta syns i kyrkans raka linjer och sparsamma färgsättning och utsmyckning. Efterhand har församlingen emellertid anskaffat fler inventarier för att skapa en mer varm och välkomnande atmosfär.

Altartavlan som är en textilbonad har två sidor som följer kyrkoåret färger. Den är gjord i applikationsteknik av Britt-Inger Lanner i Åstorp.
Den vita och gröna sidan vänds utåt vid högtider som jul, påsk och under trefaldighetstiden. Den framställer Jesus som vinträdet där vi människor är grenarna. Under trädet syns dopkällan med livets vatten. Den helige Ande i duvans gestalt sänker sig över källan.
Den lila och röda sidan av bonaden visas framför allt under fastan och pingst. Där finns fisken, den tidiga kristna symbolen för Jesus. Där syns också nattvardens bröd och vinkalk.

Den korsfästa handen som hänger på ett kors på en av väggarna talar om utgivande kärlek och är gjord av den danskfödde skulptören Kjeld Jordan, som en tid bodde i Hyllinge.

Altarkrucifixet som visar Jesus klädd i arbetskläder, är snidat av Wiggo Johansson, som var född i Hyllinge.

Dopskålen och kannan är av saltglaserat keramik från Höganäsbolagets, drejade av Sven Bolin.

Kororgeln, köpt på 2000-talet, är tillverkad av A Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Kyrkklockan väger 320 kilo och är gjuten 1981 av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.