Stacks Image 286730

Lackalänga kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Webb: Lackalänga-Stävie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lackalänga kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.7743, 13.1094

Producerad för

Stacks Image 286721