Stacks Image 272051

Stora Harrie kyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Karl Johan Kember / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Kävlinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Stora Harrie kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8047, 13.1541

Producerad för

Stacks Image 65528