Stacks Image 251945

Billesholms kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg / Helena Jönsson.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Billesholms kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0519, 12.9788

Producerad för

Stacks Image 65528