Stacks Image 241253

Ekeby kyrka


(se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Holmberg HioPhoto.


Källor:

Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Ekeby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.

Gps: 56.0294, 12.7303

Producerad för

Stacks Image 65528