Stacks Image 278207

Risekatslösa kyrka


(se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ” Risekatslösa kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.

Gps: 56.0517, 12.9464

Producerad för

Stacks Image 277992