Stacks Image 242235

Välinge kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Helsingborgs stadslexikon.
Webb: Allerums församling.
Pdf: ”Väinge kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1802, 12.8115

Producerad för

Stacks Image 65528