Stacks Image 252057

Björkakyrkan Helsingborg


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Pdf: ”Björkakyrkan. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0973, 12.7475

Producerad för

Stacks Image 252044