Stacks Image 271580

Sankta Maria kyrka Malmö

Byggnaden som är granne med Södervärns vattentorn uppfördes ursprungligen 1928 som Västra Skrävlinge församlingshus efter ritningar av August Ewe och Carl Melin.
Den 1 januari 1949 blev byggnaden kyrka åt då nybildade Möllevångens församling under namnet Möllevångens kyrka.

1963 byggdes den om till nuvarande utformning, omarbetad av arkitekterna Thorsten Roos och Bror Thornberg. Tillsammans ritade de båda också några år senare Högsbo kyrka i Göteborg, och Bror Thornberg ritade 1990 tillsammans med Einar Jangbro Sankt Mikaels kyrka i Malmö.

Vid denna ombyggnad tillkom även det 25 meter höga klocktornet med tre klockor.

I samband med invigningen första söndagen i advent 1963 fick kyrkan namnet Sankta Maria kyrka.

Ena långväggen upptas av sju kvadratiska fönster, som symboliserar de sju skapelsedagarna.

Altaret, liksom predikstolen, är av Ölandssten, och på korväggen finns en monumental mosaik föreställande Jesus som stillar stormen, skapad av konstnären Bo Beskow, som även skapat det fönster föreställande Maria, Jesu moder som finns i vapenhuset.

Dopfunten är skapad av glasformgivaren Sven Palmquist och tillverkad på Orrefors glasbruk.

Orgeln är byggd 1965 av Anders Mårtenssons orgelfabrik i Lund och har 31 stämmor, 3 manualer och pedal.