Stacks Image 285285

Sankt Andreas kyrka Helsingborg

Sankt Andreas kyrka är namngiven efter aposteln Andreas, som var bror till aposteln Petrus. Båda var fiskare vid Galileiska sjön, och enligt traditionen kallade Jesus dem att bli hans lärjungar genom att säga att han skulle göra dem till ”människofiskare”. Sedan mitten av 900-talet är också Sankt Andreas Skottlands skyddshelgon.

Kyrkan som ligger i norra delarna av Helsingborg var tidigare en sjukhuskyrka tillhörande Sankta Maria sjukhus, och uppfördes mellan åren 1920 och 27 efter ritningar av Stockholmsarkitekten Carl Westman.
1928 var kyrkans inredning klar och kyrkan kunde därefter invigdes och använda av både patienter och personal.
Kyrkan avlystes i samband med att mentalsjukhuset avvecklades 1993 och området bytte namn till Maria Park.

Landstinget erbjöd Helsingborgs kyrkliga samfällighet att köpa kyrkan för en krona men de avböjde. Kyrkan stängde och avställdes. Fyra år senare bestämde man sig dock för att anta budet och 1999 togs kyrkan åter i bruk.

Under fönstren på långhuset finns putsade kvadrater med olika symboler i tegel, bland annat ett ankare, ett hjärta, en pelikan och - till mångas förvåning en svastika. Kom nu ihåg att kyrkan byggdes på 1920-talet och symbolen här har över huvud taget ingen koppling till nazismen - utan är en gammal symbol för lycka och sol.

Kyrkorummets trätunnvalv har temperamålningar av konstnär Filip Månsson. Målningar består av fem fält med olika motiv såsom ett skepp med fyr, ett bergslandskap, en harpa, en kalk och som här - en skog med djur.

Altartavlan från 1928 är målad direkt på väggen och föreställer Jesus med gloria sittande med en bok i vänster hand och lyft högerhand.

Det främre av kyrkans båda altare kommer från den nerlagda Stenbockskyrkan.

Här finns också två dopfuntar, varav den ena också kommer från Stenbockskyrkan och den andra från Ringstorpskyrkan.

Bland den inredning som ritandes av kyrkans arkitekt Carl Westman finns förutom bland annat predikstol och bänkar även vägglamporna i olika modeller.

Orgeln från 1964 är tillverkad av Marcussen & søn i Danmark, och har åtta stämmor fördelade på en manual och pedal.
Marcussen & søn har även tillverkat kororgeln, som tidigare fanns i sjömanskyrkans lokal.

Sankt Andreas kyrka har inga klockor, utan man använder inspelade klockor från Sankt Annas kyrka.