Stacks Image 271490

Sankta Anna kyrka Helsingborg


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.


Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Sankta Anna får ny orgel”. Helsingborgs Dagblad 2003-10-23. Kenny Lindquist.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Muntlig information från församlingen.

Gps: 56.0661, 12.6999

Producerad för

Stacks Image 271486