Stacks Image 271490

Sankta Anna kyrka Helsingborg

Sankta Anna kyrka, även känd som Ringstorps kyrka är en stadsdelskyrka belägen i stadsdelen Ringstorp. Kyrkan som ritades av Sonny Matson och Gun Andersson från Michelsen arkitekter, invigdes av biskop Christina Odenberg den 6 maj 2001, men var i bruk redan den första advent året innan.

Kyrkan som har formen av en basilika, ersatte en provisorisk träbyggnad från 1968, som var ritad av arkitekt Torsten Hansson.

En del inventarier har flyttats över från den rivna Ringstorpskyrkan, såsom ett kors tillverkat i Tyskland, som leder in till kyrkorummet.

Kyrkan har sitt namn efter Jungfru Marias moder Anna, och en skulptur föreställande Anna själv tredje kom på plats 2002. Namnet är en direktöversättning från tyskans Anna selbdritt, och är en vanlig gestaltning av Jungfru Marias Moder Anna tillsammans med Jungfru Maria och Jesusbarnet.
Liknande skulpturer finns ända sedan medeltiden i ett antal kyrkor över hela landet, bland annat finns en Anna själv tredje-skulptur från tidigt 1400-tal finns bevarad i Vadstena klosterkyrka.
Skulpturen här i kyrkan som är ett modernt verk, är gjord i träslaget lind av Kuno Gerstl i Italien och skänktes till kyrkan av Arbetskretsen.

Ett glasfönster bestående koppar, silver och tretton bergskristaller som symboliserar Jesus och de tolv apostlarna kommer från den gamla Ringstorps kyrka.

Ljusbäraren har namnet Gloria och är skänkt av en församlingsmedlem till minne av dennes fader.

På respektive sidor i koret finns höga glasfönster.

I början använde man sig av en orgel som följt med från Ringstorps gamla kyrka. Den ersattes 2004 av den nuvarande sex meter höga orgeln som tillverkades av orgelbyggaren Knut Kaliff i Ålem i Småland.

Invid kyrkan står en kampanil med två klockor. Den ena av dessa kommer från den gamla kyrka och har texten: ”Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det”.
Den andra klockan har texten: ”Jesus sade jag är vägen, sanningen och livet”.

Kyrkan är kulturminnesskyddad.