Stacks Image 272558

Skillinge kapell


(se en film om kapellet)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Gärsnäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Skillinge kapell - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Åsa Eriksson Green 2917.
Muntlig information från Gerd-Mari Roos, Gärsnäs församling.

Gps: 55.473889, 14.2813

Producerad för

Stacks Image 272554