Stacks Image 286907

Ljusets kapell, EslövKällor:
Tidskrift: ”Enkelt och värdigt krematorium i Eslöv blev halv miljon billigare än beräknat”. IGNIS - Tidskrift för eldbegängelse- och kyrkogårdsfrågor. Nummer 1 årgång 48.
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Muntlig information: Peter Magnusson, områdeschef Eslövs församling.

Gps: 55.8267, 13.2980

Producerad för

Stacks Image 286543