Stacks Image 272354

Stiby kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.


Källor:
Pdf: ”Stiby kyrka - läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontrollrapport”. Regionmuseet Kristianstad 2007. Helena Nilsson.
Pdf: ”Stiby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2014.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5555, 14.1716

Producerad för

Stacks Image 65528