Stacks Image 221540

Byarums kyrka

Byarums kyrka står troligen på en plats där det tidigare fanns ett kloster. Då när den första kyrkan på platsen byggdes var den en del av ett nunnekloster, som ska ha bildats omkring 1150 som ett systerkloster till munkklostret i Nydala. Klostret flyttades redan 1236 till Sko i Uppland och blev känt som Skokloster.

Den första kyrkan som byggdes i trä ersattes senare av en byggnad i sten, och på norra och södra väggen av mittskeppet i nuvarande kyrkan finns fragment av målningar med bibliska motiv, som förmodligen är från 1300-talet.

När befolkningsmängden ökade i församlingen under 1700-talet byggde man till koret. Undertill lät greve Gabriel von Seth göra ett gravkor i huggen sandsten. Något senare uppfördes även sidoskeppen och klocktornet. Man lät faktiskt uppföra två västtorn, men det ena rasade under byggarbetet.

Altaruppsatsen skänktes till kyrkan 1759 av greve von Seth.
Koret utgör också nedgången till det von Sethska gravkoret, och ett ståtligt epitafium i grön marmor över greve Gabriel von Seth till Bratteborg finns på södra sidan i koret, skapat av den fransk-svenske bildhuggaren Pierre Hubert Lárchevegue år 1775. Hans veest kända verk är annars kanske staty av Gustav vid Riddarhuset och Gustav II Adolfs-statyn vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm.

Predikstolen som är från 1689 har gjorts av bildhuggaren Gustav Kihlman från Borås.

Mitt emot predikstolen, på den södra väggen hänger ett krucifix, skänkt till kyrkan år 1668 av postmästaren i Jönköping, Jöns Pedersson-Brattman.

I Byarums kyrka har det funnits en dopfunt av sten. Den såldes 1813 ”som numera överflödig”, men vart den tog vägen vet man inte. Under 122 år var kyrkan seds n utan dopfunt, till 1935 då man fick den nuvarande funten i gåva i samband med att direktören Oscar Ljungbergh fyllde 60 år. Dopfunten i Kålmordsmarmor och silver är tillverkad av hovjuvelerare C.G. Hallberg i Stockholm.
Oscar Ljungbergh skänkte också samma år en vit mässhake som alltjämt används.

Ovanför dörren till sakristian finns ett porträtt av Martin Luther, som när det skänktes till kyrkan 1785 angavs vara 250 år gammalt. Det är alltså från första halvan av 1500-talet och med det kyrkans äldsta föremål.

Kyrkan har också flera uppsättningar kyrksilver. Dessa är skänkta till kyrkan 1708.

Golvuret i södra sidoskeppet inköptes 1746 och är tillverkat av urmakaren Andreas Forsman i Jönköping.

Byarums kyrka heter egentligen Eugenia Desideria, efter Sveriges motvillige drottning, gift med Karl XIV Johan, och som i augusti år 1827 färdades förbi här på väg mot Stockholm.
Det var prosten Lagergren som då bad henne att få uppkallas kyrkan till hennes ära. Byarums kyrka är en av få landsortskyrkor i landet som förutom ortsnamnes även har namn efter en kunglig person.
Drottningen skänkte senare en röd mässhake till kyrkan. På sidentyget finns broderat ” Af H.M, Enkedrottningen är denna messhake skänkt till Desidera kyrka år 1846”.
Invigningen av den röda mässkruden skedde på julottan klockan 6 på morgonen och utanför kyrkan gavs salut ur några för tillfället anskaffade kanoner. Den röda skruden används än i idag och alltid vid konfirmationen oavsett liturgisk färg i kyrkoåret. Den förvaras i ett mörkt utrymme som är både brand och stöldsäkert.

Stigluckan byggdes året efter drottningens besök, samtidigt som den östra ringmuren uppfördes.

I tornet hänger tre klockor. Den stora klockan blev senast omgjuten i Stockholm 1911.
Mellanklockan blev gjuten i Ystad 1925. Efter att den gamla medeltidsklockan hade rämnat vid en ringning en vinterdag samma år lämnades den för omgjutning hos M & E Ohlsson i Ystad, som dock inte ville smälta ner den gamla klockan. De bad istället att få lämna klockan till Historiska museet i Lund som också ansåg klockan för gammal och märklig för att hamna i smältugnen. Den är sannolikt gjuten redan på 1200-talet.
Lillklockan är från 1600-talet och inköptes för 300 Daler kopparmynt. För att få medel till klockan lät man göra en insamling, varvid Översten David Dachsberg till Mölna 1652 gav den största gåvan på 12 Daler.

Byarums kyrka genomgår under 2018 en omfattande ombyggnad.