Stacks Image 262041

Hakarps kyrkaKällor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Huskvarna pastorat.
Pdf: ”Hakarps kyrka - kulturhistorisk karaktärisering”. Jönköpings läns museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3

Gps: 57.7964,14.3114

Producerad för

Stacks Image 262061