Stacks Image 262041

Kävsjö kyrkaKällor:
Folder: ”Välkommen till Kävsjö kyrka”.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Kävsjö kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jönköpings länsmuseum Mattias Sörensen 2006.

Gps: 57.3154,13.9214

Producerad för

Stacks Image 262054