Stacks Image 221544

Slottskapellet Jönköping


(se en film om kapellet)
med Svensk undertext


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Folder: "Slottskapellet i Jönköping".

Gps: 57.7840, 14.1553

Producerad för

Stacks Image 221551